Qui, què i com de l’AFA

Qui és l’AFA?

L’AFA és l’associació de famílies d’alumnes de l’escola Ildefons Cerdà. És l’òrgan de comunicació entre l’escola i les famílies. Procura defensar els interessos de les famílies des del respecte,
la col·laboració, el diàleg i la coherència.

Té la voluntat de donar sentit a l’expressió comunitat educativa, entesa com a conjunt d’elements diversos que, dins l’escola, tenen el mateix objectiu: l’educació dels infants.

Quan un nou alumne s’incorpora a l’escola, la seva família és convidada a formar part de l’AFA i té dret de veu i vot a l’Assemblea de l’AFA. Quan l’alumne finalitza el seu cicle i deixa l’escola, la seva família, de forma automàtica, deixa de ser sòcia de l’AFA.

L’AFA pren les seves decisions de forma assembleària i és en assemblea on es voten els càrrecs de la Junta Directiva.

L’AFA es reuneix mensualment i són reunions obertes a tothom qui vulgui assistir. En aquestes reunions s’organitzen les diferents tasques que ha de fer l’AFA i vetlla perquè es duguin a terme de la millor forma possible.

Podeu llegir els estatuts de l’AFA fent clic aquí

La Junta i Comissions

COMISSIONS

Per a consultes o qualsevol altre comentàri , el mail de contacte és: info@afaildefonscerda.cat

Què fem?

L’AFA fa trobades periòdiques amb l’equip directiu, pren part del Consell Escolar i treballa en favor de la comunitat educativa de diferents maneres:

  • Dóna suport a activitats pedagògiques (foment de la lectura, activitats esportives…).
  • Organitza activitats extraescolars.
  • Vetlla per la seguretat dels infants (equipaments, camí escolar…).
  • Vetlla pel bon funcionament del menjador i del servei de matiners.
  • Apropa el projecte educatiu de centre (PEC) a les famílies.
  • Organitza activitats per fomentar la participació de les famílies

Per tal d’organitzar-nos, les persones que s’involucren en l’AFA formen part de diverses comissions.

Com es pot participar?

Hi ha diferents nivells de participació a l’AFA:

 

Participació mínima: És la participació obligatòria de tots els membres de l’AFA. Es tracta d’una participació econòmica per tal de finançar totes les tasques que realitza l’AFA. Cada curs tots els familiars de l’AFA hem de pagar una quota.

 

Participació esporàdica: Oferir la teva ajuda de forma puntual per un tema o activitat.

 

Participació constant: Aquesta és la teva opció si t’hi vols posar de ple i dedicar part del teu temps lliure a conèixer a fons com funciona l’escola, el menjador, les extraescolars, els casals, consells escolars,… és a dir, si vols estar en primera fila i posar el teu granet de sorra per tal de millorar l’experiència educativa dels teus fills.

Si t’interessa pots participar a:

  • Les reunions mensuals de l’AFA
  • Alguna de les comissions: Econòmica, Comunicació, Extraescolars, Menjador, …
  • Consell Escolar
  • Delegat/da de classe

Si t’interessa, posa’t en contacte amb nosaltres i et donarem la informació que necessitis.

Com ens comuniquem?

Per tal de comunicar-nos amb les famílies disposem disposem de diversos canals de comunicació:

 

Dinantia: Quan es vol fer un comunicat massiu a tots els familiars de l’escola s’envia un missatge per la plataforma Dinantia que usa l’escola.

 

Bústies de l’AFA: Tant a l’escola de baix com a l’escola de dalt hi tenim una bústia on qualsevol familiar hi pot deixar els missatges que vulgui fer arribar a l’AFA.

 

Web de l’AFA: Al Web de l’AFA (aquest que ara mateix estàs visitant) hi trobaràs tota la informació bàsica de l’AFA i les dades de contacte.

 

Pàgina a Instagram: Disposem d’un compte d’Instagram on anem penjant tota l’actualitat de l’AFA, l’adreça és: https://www.instagram.com/afa.ildefonscerda/

 

Reunions mensuals: per tal d’afrontar el dia a dia de l’AFA ens reunim mensualment totes aquelles persones que volen estar més actives amb la comunicació amb l’escola així com amb les activitats organitzades per l’AFA.

Ens reunim el 3er dijous de cada mes a les 21:00 a la sala de professors de l’escola de baix.