Qui, què i com de l’AFA

Qui és l’AFA?

L’AFA és l’associació de famílies d’alumnes de l’escola Ildefons Cerdà. És l’òrgan de comunicació entre l’escola i les famílies. Procura defensar els interessos de les famílies des del respecte,
la col·laboració, el diàleg i la coherència.

Té la voluntat de donar sentit a l’expressió comunitat educativa, entesa com a conjunt d’elements diversos que, dins l’escola, tenen el mateix objectiu: l’educació dels infants.

Quan un nou alumne s’incorpora a l’escola, la seva família és convidada a formar part de l’AFA i té dret de veu i vot a l’Assemblea de l’AFA. Quan l’alumne finalitza el seu cicle i deixa l’escola, la seva família, de forma automàtica, deixa de ser sòcia de l’AFA.

L’AFA pren les seves decisions de forma assembleària i és en assemblea on es voten els càrrecs de la Junta Directiva.

La Junta es reuneix mensualment i són reunions obertes a tothom qui vulgui assistir. En aquestes reunions s’organitzen les diferents tasques que ha de fer l’AFA i vetlla perquè es duguin a terme de la millor forma possible.

Podeu llegir els estatuts de l’AFA fent clic aquí

La Junta i Comissions

JUNTA

 • Presidenta: Eva Casals
 • Vicepresident: Jordi Carbó
 • Tresorera: Gemma Monclús
 • Secretari: Àngel Moncunill

Podeu contactar amb la junta escrivnt a junta@afaildefonscerda.cat

COMISSIONS

Per a consultes o qualsevol altre comentàri , el mail de contacte és: info@afaildefonscerda.cat

Què fem?

L’AFA fa trobades periòdiques amb l’equip directiu, pren part del Consell Escolar i treballa en favor de la comunitat educativa de diferents maneres:

 • Dóna suport a activitats pedagògiques (foment de la lectura, activitats esportives…).
 • Organitza activitats extraescolars.
 • Vetlla per la seguretat dels infants (equipaments, camí escolar…).
 • Vetlla pel bon funcionament del menjador i del servei de matiners.
 • Apropa el projecte educatiu de centre (PEC) a les famílies.
 • Organitza activitats per fomentar la participació de les famílies

Per tal d’organitzar-nos, les persones que s’involucren en l’AFA formen part de diverses comissions.

Com es pot participar?

Hi ha diferents nivells de participació a l’AFA:

 

Participació mínima: És la participació obligatòria de tots els membres de l’AFA. Es tracta d’una participació econòmica per tal de finançar totes les tasques que realitza l’AFA. Cada curs tots els familiars de l’AFA hem de pagar una quota.

 

Participació esporàdica: Oferir la teva ajuda de forma puntual per un tema o activitat.

 

Participació constant: Aquesta és la teva opció si t’hi vols posar de ple i dedicar part del teu temps lliure a conèixer a fons com funciona l’escola, el menjador, les extraescolars, els casals, consells escolars,… és a dir, si vols estar en primera fila i posar el teu granet de sorra per tal de millorar l’experiència educativa dels teus fills.

Si t’interessa pots participar a:

 • Les reunions mensuals de la Junta
 • Alguna de les comissions: Econòmica, Comunicació, Extraescolars, Menjador, …
 • Consell Escolar
 • Delegat/da de classe

Si t’interessa, posa’t en contacte amb nosaltres i et donarem la informació que necessitis.

Com ens comuniquem?

Per tal de comunicar-nos amb les famílies disposem disposem de diversos canals de comunicació:

 

Dinantia: Quan es vol fer un comunicat massiu a tots els familiars de l’escola s’envia un misstatge per la plataforma Dinantia que usa l’escola.

 

Bústies de l’AFA: Tant a l’escola de baix com a l’escola de dalt hi tenim una bústia on qualsevol familiar hi pot deixar els missatges que vulgui fer arribar a l’AFA.

 

Web de l’AFA: Al Web de l’AFA (aquest que ara mateix estàs visitant) anem posant tota l’actualitat de l’AFA, de tal forma que la pàgina esdevé un recurs on els familiars poden consultar des de les últimes noticies fins l’històric d’esdeveniments que han succeït durant el curs. Al web hi pot accedir tothom de forma totalment oberta.

 

Pàgina a Facebook: Disposem d’una pàgina a Facebook on poder fer “vida social” entre els familiars, l’adreça és: http://www.facebook.com/afaildefonscerda

 

Junta: la Junta disposa d’un sistema intern de comunicació per tal de discutir els temes que tenim sobre la taula d’una forma més efectiva i regular. A aquest sistema només hi poden accedir els membres que participen i assisteixen de forma regular a les reunions de la Junta. La Junta intenta estar en contacte amb les famílies i dialoga amb l’equip directiu de l’escola.

La Junta sol reunir-se el 3er dijous de cada mes a la sala de professors de l’escola de baix.

Si t’interessa participar a la Junta, posa’t en contacte amb nosaltres i et donarem la informació que necessitis.